Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie na obchodné praktiky a aktivity spoločnosti B2B advisory services s. r. o. a spoločnosti G Investment Group s. r. o

Upozornenie na obchodné praktiky a aktivity spoločnosti B2B advisory services s. r. o. a spoločnosti G Investment Group s. r. o.

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 5. 10. 2022

Upozornenie

na obchodné praktiky a aktivity spoločnosti:

-     B2B advisory services s. r. o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, IČO 54 631 611
-     G Investment Group s. r. o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, IČO 51 682 664

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len ,,SOI“) eviduje zvýšený počet podaní, v ktorých pisatelia - podnikateľské subjekty upozorňujú na obchodné praktiky a aktivity vyššie uvedených subjektov, ktoré zasielajú právnickým osobám výzvy na zaplatenie sumy vo výške 119,- € za službu s názvom ,,dokončenie účtovného auditu“ alebo ,,AUDIT SPRACOVANÝ – stav zákazky“, pričom pisatelia podnetov uvádzajú, že predmetné služby si neobjednali a konanie uvedených subjektov považujú za nekalú obchodnú praktiku, resp. podvodné konanie.

Obdobné obchodné praktiky a aktivity sú zasielané podnikateľským subjektom aj z e-mailovej adresy stránky overena-spolocnost.eu, pričom odosielateľ je identifikovaný ako CEO spoločnosti, OverenaSpolocnost.sk, Nezávislé hodnotenie spoločnosti.

Nakoľko SOI je orgánom ochrany spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a obchodné praktiky uvedených spoločností smerujú voči právnickým osobám - podnikateľským subjektom, SOI nie je oprávnená preverovať konanie vyššie uvedených subjektov a nie je ani oprávnená vstupovať do sporov medzi podnikateľskými subjektmi, nakoľko môže postupovať len v medziach zákonom priznanej pôsobnosti.

Ak podnikateľským subjektom v tejto súvislosti vznikla akákoľvek škoda, odporúčame kontaktovať subjekty poskytujúce kvalifikované právne poradenstvo (advokát, právnik) a zároveň sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra).