SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie na internetový obchod www.shopolo.sk

Upozornenie na internetový obchod www.shopolo.sk

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 2. 4. 2020

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky prevádzkovateľa internetového obchodu www.shopolo.sk.

Ako vyplýva z doručených spotrebiteľských podaní, po objednaní dezinfekčného prostriedku na ruky bolo spotrebiteľom doručené balenie obsahujúce vodu, prípadne inú tekutinu.

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť Mi sport, trgovina in storitve d.o.o. Spodnje Stranje 33, 1242 Stahovica, Slovinsko.

V prípade, ak sa spotrebiteľ cíti konaním predávajúceho poškodený, môže sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v SR, ktoré je spotrebiteľom nápomocné pri presadzovaní ich individuálnych nárokov (napr. nevybavenie reklamácie, nevrátenie peňazí....).

SOI o opísaných praktikách informovala príslušné orgány dozoru v Slovinsku a zároveň ich požiadala o prešetrenie konania spoločnosti Mi sport, trgovina in storitve d.o.o..

Vzhľadom na uvedené, SOI odporúča spotrebiteľom prípadný nákup prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky dôkladne zvážiť.