Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťTlačová správa SOI a Správcu zálohového systému ku kontrole jednorazových obalov na nápoje

Tlačová správa SOI a Správcu zálohového systému ku kontrole jednorazových obalov na nápoje

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 26. 2. 2024

Tlačová správa Slovenskej obchodnej inšpekcie a Správcu zálohového systému ku kontrole jednorazových obalov na nápoje

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala na základe kvalifikovaného podania Správcu zálohového systému a podnetov od spotrebiteľov a ostatnej podnikateľskej verejnosti v priebehu 2. polroka 2023 kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie povinností hospodárskych subjektov vyplývajúcich zo zákona o zálohovaní.

Predmetom podania a podnetov bolo podozrenie na obchádzanie zákona a zneužívanie zálohového systému, ktoré má za následok poškodzovanie výrobcov nápojov registrovaných v tomto systéme ale aj spotrebiteľov, zo strany subjektov podnikajúcich v prihraničných oblastiach Trnavského a Nitrianskeho kraja. Na základe negatívnych výsledkov vyplývajúcich z vykonaných kontrol v tejto časti Slovenska, boli v druhej etape skontrolované aj subjekty v ďaších prihraničných oblastiach Slovenskej republiky.

Predmetom kontroly bolo:

  •   označovanie jednorazových obalov na nápoje,
  •   registrácia jednorazových obalov na nápoje u Správcu zálohového systému,
  •   účtovanie a uvádzanie výšky zálohu za jednorazové obaly na nápoje.

SOI skontrolovala spolu 147 prevádzok v 73 prihraničných obciach na celom území Slovenska. Nedostatky boli zistené v 27 prevádzkach, čo predstavuje 18,37 % z celkového počtu kontrolovaných prevádzok.

Nedostatky pri označovaní a registrácii jednorazových obalov na nápoje boli zistené v 25 prevádzkach (chýbala registrácia, označenie obalu), čo predstavuje 17,01 % z celkového počtu prekontrolovaných prevádzkových jednotiek.

Skontrolovaných bolo 419 druhov nápojov o rôznych objemoch, ktoré vykazovali podozrenie na nesúlad a nezaregistrované a/alebo neoznačené, resp. neúplne označené obaly bolo potvrdené pri 145 druhoch, t. j. 34,61 %.

Celkom bolo skontrolovaných 26 306 ks balení (obalov) nápojov, pričom 18 043 ks balení nápojov bolo neregistrovaných a neoznačených t. j. 68,59 % (13 748 ks balení bolo odpredaných a 4 295 ks bolo kontrolovanými subjektami stiahnutých z predaja až do vykonania nápravy).

Nedostatky pri účtovaní a uvádzaní výšky zálohu za jednorazové obaly na nápoje boli zistené v 12 prevádzkach, čo predstavuje 8,16 % z celkového počtu prekontrolovaných prevádzok pri 252 druhov nápojov.

V prvej etape kontrolnej akcie sa potvrdili vstupné informácie a boli zistené závažné porušenia zákona najmä zo strany podnikateľských subjektov Trnavského a Nitrianskeho kraja. Nedostatky sa odhalili vo viac ako 22 % kontrolovaných prevádzok.

Druhá kontrolná etapa, do ktorej boli zahrnuté aj kontroly vykonané v ostatných 6 krajoch Slovenskej republiky, priniesla priaznivejšie výsledky, nakoľko nedostatky boli zistené len v necelých 8 % kontrolovaných subjektov.

Na základe kontrolných zistení, ku ktorým dospela Slovenská obchodná inšpekcia je možné konštatovať, že táto kontrola a realizované aktivity mali svoj význam. Spolupráca Správcu zálohového systému so Slovenskou obchodnou inšpekciou umožnila okrem výraznej eliminácie aktivít spojených s nezákonným konaním, pripraviť a distribuovať aj sériu odporúčaní pre spotrebiteľov, výrobcov a obchodníkov vedúcich k zvýšeniu ochrany systému zálohovania.

Správca zálohového systému sa plánuje aj naďalej venovať okrem rozvoja a udržiavania systému aj jeho ochrane. Podľa platnej legislatívy má totiž povinnosť monitorovať oblasť podvodov, keďže tieto praktiky porušujú zákonom daný regulačný rámec a nemá priamu kompetenciu sankcionovať nezákonné konanie a porušovanie pravidiel. V tomto smere okrem Slovenskej obchodnej inšpekcie úzko spolupracuje aj s Ministerstvom životného prostredia SR, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Finančnou správou SR či Policajným zborom SR.

 

 Odporúčenia pre spotrebiteľov, distribútorov, výrobcov Správcu zálohového systému [pdf, 291kB]