Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťŠetrič energie - upozornenie

Šetrič energie - upozornenie

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 9. 3. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia eviduje zvýšený nárast spotrebiteľských podaní, súvisiacich s ponukou produktov, označovaných ako „šetriče energie“.

Spoločným znakom týchto produktov je opis ich údajných výhod a zníženia spotreby, ktoré majú tieto produkty zabezpečovať. Spotrebiteľovi sú tieto informácie komunikované bez predloženia konkrétnych analýz či štúdií, ktoré by sľubované výhody potvrdzovali.

Ďalším znakom jednotlivých ponúk je to, že predávajúcim produktu je subjekt so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (a teda aj mimo dozornej pôsobnosti SOI).

Z hľadiska zabezpečenia práv spotrebiteľov sa významným javí aj fakt, že webové stránky, na ktorých sú uvedené výrobky ponúkané, neobsahujú informácie vyžadované príslušnou slovenskou legislatívou – napr. informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní; postup pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom a pod.

Slovenská obchodná inšpekcia preto upozorňuje spotrebiteľov, aby pred samotnou kúpou riadne zvážili vyššie uvedené skutočnosti. Vyhnú sa tak možným problémom, súvisiacim s kvalitou výrobku, jeho vrátením predávajúcemu či vrátením peňazí zo strany predávajúceho.

Slovenská obchodná inšpekcia ďalej uvádza, že v zmysle platných právnych predpisov je SOI orgánom štátnej kontroly predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu. Prakticky to znamená, že vo vzťahu k subjektom so sídlom mimo územia SR Slovenská obchodná inšpekcia nie je na základe zákonom stanovených kompetencií oprávnená vo veci konať.

V rámci medzinárodnej spolupráce SOI už oslovila príslušné národné orgány podľa sídla predávajúceho (v prípade, ak sa ho podarilo identifikovať) so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti a možného zamedzenia konania, ktoré nie je v súlade s platnou legislatívou. Nakoľko v mnohých prípadoch ide o krajiny, ktoré nie sú súčasťou jednotného trhu EÚ, slovenská strana nie je oprávnená opatrenia zo strany príslušného národného orgánu žiadnym spôsobom vynucovať (okrem prípadov, ak ide o predávajúceho so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ).