SOI Informácie pre verejnosťOznámenie pre verejnosť – SUNFLOWER TOURS s. r. o.

Oznámenie pre verejnosť – SUNFLOWER TOURS s. r. o.

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 19. 8. 2016

SUNFLOWER TOURS s. r. o. predložil Slovenskej obchodnej inšpekcii dňa 19. 08. 2016 Zmluvu o poistnej záruke v súvislosti s podnikaním vykonávaným subjektmi organizujúcimi turistické služby

Na základe výzvy Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj zo dňa 11.08.2016 doložila spoločnosť SUNFLOWER TOURS s.r.o. dňa 19.08.2016 Zmluvu o poistnej záruke v súvislosti s podnikaním vykonávaným subjektmi organizujúcimi turistické služby č. GT 75/2016 zo dňa 21.3.2016, uzatvorenú medzi ručiteľom – Združením poisťovateľov Europa akciová spoločnosť so sídlom ul. Gwiazdzista 62, Vroclav, Poľská republika a objednávateľom Sunflower Tours, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom 00-763 Varšava, ul. Sobieskiego 107, miestnosť č. 31, v slovenskom aj poľskom jazyku.

Ďalšie požadované dokumenty, na základe výzvy, doručené doteraz neboli.