SOI Informácie pre verejnosťOznámenie o zmene sídla Slovenskej obchodnej inšpekcie

Oznámenie o zmene sídla Slovenskej obchodnej inšpekcie

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 5. 4. 2019
Vážená verejnosť,

Slovenská obchodná inšpekcia si Vás dovoľuje informovať o zmene sídla Ústredného inšpektorátu SOI a Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj ku dňu 16. 04. 2019.

Nová adresa sídla Ústredného inšpektorátu:
Bajkalská 21/A
P. O. BOX 29
827 99  Bratislava


Nová adresa sídla Inšpektorátu pre Bratislavský kraj:
Bajkalská 21/A
P. O. BOX 5
820 07  Bratislava

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že z dôvodu sťahovania oboch inšpektorátov nebudú v dňoch 12. 04. – 15. 04. 2019 (vrátane) dostupné telefonické a elektronické služby, ako aj osobné podávanie spotrebiteľských podnetov.

Ostatné inšpektoráty SOI budú k dispozícii len na telefónnych číslach (pozri sekciu Kontakty).

Ďakujeme za pochopenie!