Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťOznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

Oznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 7. 6. 2018

V nadväznosti na novozavedené povinnosti výrobcov obalov, poskytovať ľahké plastové tašky za úhradu a poskytovať aj iné druhy tašiek vykoná SOI v dňoch 25. – 29. júna 2018 kontrolu, zameranú na dodržiavanie uvedených povinností zo strany výrobcov obalov.

Cieľom kontroly bude preverenie dodržiavania ust. § 54 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov) k nákupu tovaru alebo výrobkov, povinný:

a) poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15mikrometrov, ktoré sa vyžadujú z hygienických dôvodov (v súvislosti s balením potravín) alebo sa poskytujú ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami),

b) poskytovať aj iné druhy tašiek.

Pri kontrole sa inšpektori SOI zamerajú aj na dodržiavanie ust. § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je predávajúci pri samoobslužnom predaji povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál (ak to povaha výrobku vyžaduje), pričom náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.

Inšpektori SOI tiež preveria, či predávajúci bezplatne neposkytujú veľmi ľahké plastové tašky v prípadoch, keď je takéto poskytovanie zákonom zakázané. Ide o prípady, ak veľmi ľahká plastová taška nie je poskytnutá ako primárny obal na nebalené potraviny (napr. pečivo, zelenina, mäsové výrobky a pod.), prípadne z hygienických dôvodov súvisiacich s balením potravín.