SOI Informácie pre verejnosťOznam pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry – zasielanie dokladov, zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch

Oznam pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry – zasielanie dokladov, zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 21. 1. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zaevidovala v tomto období žiadosti niektorých cestovných kancelárií v súvislosti so splnením povinností vyplývajúcich cestovným kanceláriám z príslušných ustanovení zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za tým účelom Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že cestovné kancelárie a cestovné agentúry poskytujú povinné informácie a predkladajú príslušné doklady, okrem účtovnej závierky, Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, zaslaním na adresu Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava.

Účtovnú závierku s predpísanými náležitosťami cestovná kancelária predkladá inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre príslušný kraj podľa sídla cestovnej kancelárie. Adresy regionálnych inšpektorátov sú uvedené na https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.