Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťOdstúpenie od zmluvy o zájazde (koronavírus) - doplnenie informácie

Odstúpenie od zmluvy o zájazde (koronavírus) - doplnenie informácie

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 10. 3. 2020
SOI apeluje na spotrebiteľov, aby si v prvom rade preštudovali a rešpektovali storno podmienky príslušnej CK.

Nakoľko situácia sa mení každým dňom, je dôležité sledovať rozhodnutia a opatrenia, prípadne odporúčania príslušných štátnych autorít:

  • pre posúdenie možnosti bezplatného odstúpenia od zmluvy je rozhodujúce oficiálne vyhlásenie MZVEZ SR o neodporučení cestovania do konkrétnej oblasti alebo krajiny z akéhokoľvek dôvodu
  • na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 09.03.2020 by malo byť v súčasnosti priznané právo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti zaplatiť odstupné iba v prípade, že ide o Čínsku ľudovú republiku, Kórejskú republiku, Iránsku islamskú republiku a Taliansku republiku.

V prípade ostatných štátov je dôležité vziať do úvahy, či daná oblasť, v ktorej sa nachádza cieľové miesto možného pobytu daného klienta je alebo nie je vyhlásená za rizikovú, teda či je alebo nie je možné poskytovať služby cestovného ruchu v danej oblasti – destinácii.

V záujme obojstranne korektného vzťahu medzi CK a klientom je vhodné riešiť všetky sporné situácie formou vzájomnej dohody zmluvných strán.

   Informácia pre spotrebiteľov – odstúpenie od zmluvy o zájazde (koronavírus) – zverejnená 10. 03. 2020

Na základe množiacich sa otázok od spotrebiteľov v súvislosti s výskytom koronavírusu a možnosti cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti zaplatiť cestovnej kancelárii odstupné (stornopoplatky), si dovoľujeme informovať spotrebiteľov o nasledovných skutočnostiach.

Právny vzťah medzi cestujúcim a cestovnou kanceláriou sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Zákon v ust. § 21 ods. 2 priznáva právo cestujúcemu odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez povinnosti zaplatiť odstupné, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil a cestovná kancelária je ich povinná vrátiť bezodkladne najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde.

Zákon definuje neodvrátiteľnú a mimoriadnu okolnosť ako okolnosť, ktorú zmluvná strana, ktorá sa na ňu odvoláva, nemôže ovplyvniť a ktorej následky nemôže odvrátiť, ani keby prijala všetky primerané opatrenia. Za takúto okolnosť sa považuje napr. vojna, terorizmus, politické nepokoje (demonštrácie), významné riziká pre ľudské zdravie, živelné pohromy.
Ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu, pri argumentácii sa budú zmluvné strany, odvolávajúce sa na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, môcť oprieť o rôzne zdroje, napríklad aj informácie poskytnuté z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe informácií o výskyte a šírení koronavírusu v Taliansku, už v blízkej minulosti apelovali na občanov Slovenskej republiky a odporúčali zvážiť cestovať do krajín, resp. oblastí, kde je zaznamenané šírenie koronavírusových ochorení. Cestovaním do oblastí, kde sa šíri koronavírus, sa občania vystavia riziku, že sa nakazia a môžu byť prameňom nákazy pre ďalšie osoby. Okrem týchto odporúčaní, Svetová zdravotnícka organizácia zvýšila stupeň varovania a vyhlásila veľmi vysoké riziko šírenia koronavírusu na globálnej úrovni.

Podľa aktuálnych informácií o neustálom šírení koronavírusu v Talianku, výskytu a šírení tejto nákazy v okolitých štátoch a najmä aj na Slovensku, krízový štáb Slovenskej republiky stanovil opatrenia a medzi inými, zakázal od pondelka 09. marca 2020 všetky prílety a odlety do Talianska zo všetkých slovenských medzinárodných letísk, súčasne premiér Slovenskej republiky odporučil občanom Slovenskej republiky, aby necestovali do žiadnej krajiny.

V kontexte týchto udalostí, Slovenská obchodná inšpekcia zastáva názor, že výskyt koronavírusu a jeho šírenie predstavuje významné riziká pre ľudské zdravie, je bez pochýb mimoriadnou a neodvrátiteľnou okolnosťou. Cestovné kancelárie by preto mali zvážiť svoj postoj a na základe všetkých dostupných informácií o tejto nákaze, spôsobujúcej závažné ochorenie, odstúpenie cestujúceho od zmluvy o zájazde akceptovať a vrátiť cestujúcemu všetky prijaté finančné prostriedky za zájazd.

Pokiaľ ide o zákaz letov do/z Talianska, bližšie informácie nájdu cestujúci TU:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-2&sprava=krizovy-stab-kvoli-koronavirusu-stanovil-opatrenia