Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťInformácie pre podnikateľskú a spotrebiteľskú verejnosť k označovaniu sviečok

Informácie pre podnikateľskú a spotrebiteľskú verejnosť k označovaniu sviečok

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 25. 11. 2020
Informácia pre podnikateľskú a spotrebiteľskú verejnosť k označovaniu sviečok

Sviečky patria medzi tzv. neurčené výrobky. Výrobky zaradené do tejto skupiny nemôžu byť označené označením CE a nemusia mať vydané EÚ/ES vyhlásenie o zhode. Takéto výrobky však musia byť bezpečné v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pričom bližšie požiadavky na ich bezpečnosť sú uvedené v nariadení vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a v príslušných platných technických normách.

Právne predpisy upravujúce bezpečnosť a označovanie sviečok:

  1. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“),
  2. Nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (ďalej len „NV č. 404/2007 Z. z.“),
  3. Technické normy, napr. STN EN 15494: Sviečky: Bezpečnostné označenia výrobku.

Sviečky musia byť označené minimálne týmito informáciami:

1. o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo dodávateľovi,
2. o miere alebo o množstve,
3. o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z ich nesprávneho použitia alebo údržby,
4. o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku.

V prípade sviečok údaj o miere a množstve predstavujú buď rozmery sviečky (výška, priemer), alebo jej gramáž.

Označovanie sviečok údajom o ich dobe horenia môže byť uvedené v hodinách, resp. dňoch. Ide o doplnkový údaj, nakoľko informácia o dobe horenia je len orientačná a na samotnom výrobku je uvedená spravidla vo forme +/-XX h.

Problematika označovania sviečok horiacich v interiéri je uvedená v norme STN EN 15494: Sviečky: Bezpečnostné označenia výrobku.

V zmysle § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. musia byť uvedené informácie poskytnuté v kodifikovanej forme štátneho jazyka. Forma poskytnutia týchto informácií závisí od výrobcu, ktorý nesie za výrobok a informácie na ňom uvedené zodpovednosť.

Za uvedenie výrobku na trh a jeho bezpečnosť je zodpovedný výrobca, ktorý má relevantné informácie o výrobku, jeho zložení, spôsobe výroby a používania. Na požiadanie orgánov trhového dohľadu v EÚ musí výrobca vedieť preukázať, že výrobok je bezpečný.

Skúšky bezpečnosti sviečok vykonávajú príslušné akreditované laboratóriá, ktorých zoznam je možné získať na http://www.snas.sk/.