Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťInformácia o spôsoboch vykonania odpočtu určených meradiel teplej a studenej vody

Informácia o spôsoboch vykonania odpočtu určených meradiel teplej a studenej vody

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 4. 2. 2021
Informácia o spôsoboch vykonania odpočtu určených meradiel teplej a studenej vody (ďalej vodomerov) a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov uznávaných Slovenskou obchodnou inšpekciou

V súvislosti s množiacimi sa otázkami od správcov bytových domov, ktoré sa týkajú spôsobu vykonania odpočtu určených meradiel teplej a studenej vody (ďalej vodomerov) a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (ďalej PRVN) v čase pandemickej situácie na prelome rokov 2020 a 2021 bude Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrolách uznávať nasledovné spôsoby odčítania:

  1. Elektronický samoodpočet vodomerov a aj PRVN v bytoch, o čom je potrebné informovať aj vlastníkov.
  2. Diaľkový odpočet, kedy odpočtár diaľkovo odčíta údaje z prístrojov spred budovy pomocou rádiového prístroja, zvyčajne raz ročne, alebo sa stiahnu zo zbernice dát, ktorá sa inštaluje v spoločných priestoroch budovy.
  3. Samoodpočtové hárky, ktoré správca alebo ním poverená osoba (zástupca vlastníkov bytov) vhodí do schránky každého vlastníka bytu. Samoodpočtový hárok následne vlastník vyplní a doručí (hodí do schránky, pošle poštou, odovzdá, a pod.) v stanovenom termíne správcovi (zástupcovi vlastníkov bytov).
  4. Fyzický odpočet v prípadoch, v ktorých nie je možné využiť predchádzajúce spôsoby vykonania odpočtu vodomerov a PRVN je nevyhnutné vykonať fyzický odpočet za dodržania všetkých hygienických zásad.

Týmto opatrením SOI nie sú dotknuté platné legislatívne požiadavky na správcov bytových domov, resp. spoločenstvá v oblastiach, v ktorých Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva štátny dozor.