SOI Informácie pre verejnosťDexcar - informácia o pokute

Dexcar - informácia o pokute

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 31. 5. 2018

Taliansky Úrad pre hospodársku súťaž a trh uzavrel konanie, vedené proti spoločnosti Dexcar Autovermietung UG, ktorá pôsobí v oblasti prenájmu áut, a ďalším subjektom, ktoré sa podieľali na propagácii a šírení systému prenájmu áut Dexcar, uložením sankcií v celkovej výške 455 000,- eur.

Praktiky spoločnosti Dexcar od konca roka 2014 s pomocou ďalších zapojených subjektov spočívali v podpore a vedení systému prenájmu áut, prostredníctvom ktorého spotrebiteľ, s cieľom získať bezplatný prenájom vozidla na 24 mesiacov po vstupe do programu Auto Bonus Marketing, musel zaplatiť variabilný vstupný poplatok v rozmedzí od 547,- eur do 1 950,- eur.

Po zaplatení vstupného poplatku bol spotrebiteľ zaradený do „tabuľky“, následne, za účelom zabezpečenia automobilu a jeho bezplatného prenajatia nasledoval postup, spočívajúci v nábore (aj prostredníctvom poradcu) ďalších spotrebiteľov a ich vstupu do systému, pričom aj títo spotrebitelia mali zaplatiť vstupný poplatok.

Z toho vyplýva, že bez ohľadu na značné zisky, ktoré tento systém priniesol zapojeným subjektom, spotrebitelia nemali často krát možnosť využiť sľubovaný prenájom auta (na 1 motorové vozidlo pripadlo 128 spotrebiteľov). Aj ďalšie spoločnosťou sľubované benefity (napr. benzín a pod.) dostalo len minimum spotrebiteľov.

Konanie príslušného talianskeho orgánu potvrdilo, že tieto praktiky boli nekalé, a to s prihliadnutím na klamlivý spôsob, ktorým boli prezentované vlastnosti a podmienky služby a tiež na to, že opísaný systém má charakter pyramídového predaja, ktorý je podľa talianskeho Spotrebiteľského kódexu považovaný za nekalú obchodnú praktiku.

Bližšie informácie a odôvodnenie postupu národného dozorného orgánu sú uvedené v priloženom dokumente.

Decision [pdf, 477 kB]