SOI Informácie pre verejnosťDesatoro pre spotrebiteľov pri kúpe hračiek a starostlivosti o ne

Desatoro pre spotrebiteľov pri kúpe hračiek a starostlivosti o ne

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 21. 1. 2020

Odporúčania pre spotrebiteľov – Desatoro pre spotrebiteľov pri kúpe hračiek a starostlivosti o ne

  1. Pri kúpe hračky si skontrolujte označenie CE
  2. Skontrolujte, či je hračka vhodná pre dieťa (napr. 12 m+, nevhodné pre deti do 3 rokov...)
  3. Buďte zvlášť opatrní pri hračkách pre deti do troch rokov
  4. Dajte si pozor na malé deti, ktoré sa hrajú s hračkami starších súrodencov
  5. Skontrolujte, či nie sú uvoľnené na hračke malé časti, či nemajú ostré hrany a hroty
  6. Zvýšenú pozornosť venujte najmä hračkám, ktoré môžu predstavovať chemické riziko, kvôli obsahu škodlivých chemických látok napr. ftalátov, azofarbív, ťažkých kovov a pod. (slizy, magnetické plastelíny, prstové farby, kinetické piesky resp. iné tvarovacie hmoty)
  7. Hračky pravidelne kontrolujte, či nie sú opotrebované alebo ich podľa potreby opravte alebo zvážte ich vyhodenie
  8. Udržujte hracie plochy čisté
  9. Postupujte podľa pokynov a upozornení, ktoré sa dodávajú s hračkami
  10. Dohliadajte na malé deti pri hre