Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie pre spotrebiteľov - volania na AUDIOTEXTOVÉ ČÍSLA

Upozornenie pre spotrebiteľov - volania na AUDIOTEXTOVÉ ČÍSLA

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 19. 8. 2015

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala nárast počtu spotrebiteľských podaní, týkajúcich sa poplatkov za volania na audiotextové čísla. Podľa informácií spotrebiteľov účty za takéto hovory dosahujú neprimerane vysoké sumy (150 € až 900 €). 

Slovenská obchodná inšpekcia v tejto súvislosti upozorňuje, že volania na špeciálne audiotextové čísla sú spoplatňované osobitnými sadzbami (2 – 3 € za minútu volania). Vzhľadom na to musí byť spotrebiteľ o cene za volanie na audiotextové číslo informovaný ešte pred uskutočnením hovoru.

Audiotextové čísla sú využívané najmä v súvislosti s nasledujúcimi ponukami:

Sprostredkovanie pôžičky

Dôvodom záujmu spotrebiteľov o finančné produkty z inzerátov je domnienka „ľahšej dostupnosti pôžičky“. Texty inzerátov sú smerované hlavne k zadlženým, sociálne zraniteľným a nezamestnaným spotrebiteľom..., ktorým banky a nebankové spoločnosti pôžičku neposkytli pre ich nízku schopnosť pôžičku splácať.
Vzhľadom na to, že zákonnou povinnosťou veriteľa je posúdiť schopnosť spotrebiteľa splácať – teda zistiť bonitu spotrebiteľa, ponuka pôžičky bez posúdenia schopnosti spotrebiteľa pôžičku splácať (napr. nazretím do bankového resp. nebankového registra, zisťovanie sociálnoekonomickej situácie spotrebiteľa) je varovným signálom, že cieľom „veriteľa“ nemusí byť poskytnutie pôžičky, ale predlžovanie hovoru za účelom čo najvyššieho profitu z volania na audiotextové číslo v neprospech volajúceho.

Sprostredkovanie zamestnania

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu je služba občanovi - občan má právo vybrať si sprostredkovateľa, ktorého služby využije. Na stránke www.upsvar.sk je každý mesiac aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov s platným povolením, ktorí svoju činnosť vykonávajú so súhlasom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Informáciu o tom, či sprostredkovateľ zamestnania za úhradu má alebo nemá platné povolenie, môže záujemca o prácu získať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Seriózny sprostredkovateľ zamestnania neponúka služby cez audiotextové čísla.

TV hry, súťaže, veštiarne

Pri volaní do televíznych hier, súťaží, veštiarní a pod. sa divák v momente úspešného spojenia s automatickým telefónnym systémom stáva účastníkom hry či súťaže. Úspešné spojenie pritom znamená, že sa volajúcemu ozve automatická hláska, oznamujúca, či bude prepojený do štúdia, či má čakať v poradí, či má zavolať neskôr atď...
Skutočnosť, že volajúci nie je prepojený do štúdia a nie je mu umožnené zúčastniť sa hry teda neznamená, že spotrebiteľ sa nedovolal. Každé jedno zavolanie, spojené s automatickou telefónnou ústredňou (teda aj prípady, keď spotrebiteľovi bola prehraná akákoľvek automatická hláska) je účtované podľa príslušného cenníka. Na túto skutočnosť musí byť spotrebiteľ upozornený ešte pred tým, než sa rozhodne telefonické spojenie uskutočniť.
Osobitný prípad tvoria podania spotrebiteľov, týkajúce sa podozrenia z manipulácie s prepájaním do štúdia (úmyselné neprepojenie volajúcich spotrebiteľov; úmyselné prepájanie jedného volajúceho, ktorý pri odpovediach mení hlas a pod.).

Overenie a následné preukázanie takejto skutočnosti si vyžaduje použitie osobitných technických prostriedkov, ktorými Slovenská obchodná inšpekcia nedisponuje. Za účelom prešetrenia podozrenia preto odporúčame, aby sa spotrebitelia obrátili priamo na orgány činné v trestnom konaní.