SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie pre spotrebiteľov - CK Hechter Slovakia, spol. s r. o.

Upozornenie pre spotrebiteľov - CK Hechter Slovakia, spol. s r. o.

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 30. 6. 2016

Dňa 29.06.2016 vykonala Slovenská obchodná inšpekcia kontrolu v CK Hechter Slovakia, spol. s.r.o. so sídlom na Štefánikovej 43 v Nitre. Počas výkonu kontroly CK HECHTER Slovakia, spol. s.r.o. predávala zájazdy na termíny uskutočnenia zájazdov po dátume 15. 06. 2016 bez poistenia insolventnosti a tiež bez akejkoľvek bankovej záruky pre prípad úpadku CK. V čase kontroly CK HECHTER Slovakia, spol. s.r.o. nepredložila žiadnu uzatvorenú poistnú zmluvu ani inú zmluvu o bankovej záruke pre prípad úpadku CK.

Z uvedeného dôvodu bolo spoločnosti HECHTER SLOVAKIA, spol. s.r.o. uložené opatrenie na mieste, ktorým bol uvedenej spoločnosti zakázaný predaj zájazdov až do vykonania nápravy.