SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie na používanie predplatených kariet na internete deťmi

Upozornenie na používanie predplatených kariet na internete deťmi

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 16. 12. 2013
„Predplatené karty“ patria medzi elektronické peniaze, ktorých vydávanie upravuje revidovaná smernica EP a Rady, týkajúca sa začatia, vykonávania činnosti a dohľadu nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva.

Smernica bola implementovaná do zákona č.492/2009 Z. z. o platobných službách (www.nbs.sk/sk/dohlad.../dohlad-nad-instituciami-elektronickych-penazi‎).

Dozor nad týmto zákonom vykonáva Národná banka Slovenska.

Podľa § 86 zákona o platobných službách, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí so sídlom na území iného členského štátu, môže na území SR vydávať elektronické peniaze, prostredníctvom svojej pobočky alebo aj bez založenia pobočky, ak má povolenie na vydávanie elektronických peňazí vydané v inom štáte; a to na základe písomného oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska.

Spoločnosti sú zverejnené na stránke Národnej banky Slovenska, ako inštitúcie elektronických peňazí poskytujúcich služby na území SR na cezhraničnej báze.

Zákon o platobných službách neupravuje reguláciu veku pri predaji kariet.

Predplatenými kartami je možné platiť na internete, prostredníctvom zadania PIN-u vyznačeného na karte.

Používanie predplatených platobných kariet je bezpečnejšie ako iné platobné prostriedky. Pri zaplatení na internete nemusí kupujúci udávať osobné údaje, bankové údaje či údaje kreditnej karty.

Používanie predplatených kariet je mimoriadne obľúbené medzi deťmi, pretože umožňuje platby vo „svete online zábavy“ (napríklad online hry, sociálne médiá a komunity, online zoznámenia, online telefonovanie a posielanie správ, rôzne internetové služby, „sťahovať“ hudbu, filmy, ale aj športové stávky, bingo, poker.....)

Slovenská obchodná inšpekcia nemá právomoci na kontrolu používania predplatených platobných kariet.

Upozorňujeme rodičov, aby ustrážili svoje maloleté deti pri používaní predplatených platobných kariet na rôznych internetových stránkach, ktoré sú nevhodné pre deti.