Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťRady podnikateľom - Brožúra "Bezpečnosť hračiek"

Rady podnikateľom - Brožúra "Bezpečnosť hračiek"

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 14. 6. 2011

S účinnosťou od 20. júla 2011 sa vo všetkých členských štátoch EÚ začnú uplatňovať ustanovenia smernice EP a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek. V SR bola táto smernica čiastočne transponovaná do Nariadenia vlády SR č. 63/2011 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a postupoch posudzovania zhody na hračky. Uvedené legislatívne predpisy stanovujú najmä:

  • Definíciu hračky – rozsah pôsobnosti smernice
  • Povinnosti hospodárskych subjektov – výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov
  • Bezpečnostné požiadavky, ktoré musia hračky spĺňať
  • Požiadavky na posúdenie zhody, vydanie ES vyhlásenia o zhode, označenie CE, obsah technickej dokumentácie
  • Požiadavky na označenie hračky, upozornenia a návody na používanie
  • Postup zaobchádzania s hračkami, ktoré predstavujú riziko – výkon trhového dohľadu. 
Povinnosti podľa novej smernice sa vzťahujú na hračky uvedené na trh po 20. júli 2011. Hračky spĺňajúce ustanovenia starej smernice č. 88/378/EHS (NV SR č. 302/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) môžu zostať na trhu a môžu sa dodávať v ktorejkoľvek fáze dodávateľského reťazca, ak boli uvedené na trh pred 20. júlom 2011.

Brožúra „Bezpečnosť hračiek“