Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťOznačovanie textilných výrobkov spôsobom údržby

Označovanie textilných výrobkov spôsobom údržby

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 4. 10. 2012

Označovanie textilných výrobkov spôsobom údržby

Povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby, vyplýva z § 12 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V uvedenom ustanovení nie je odkaz na normu STN EN ISO 3758 Textílie. Symboly ošetrovania, z čoho vyplýva, že je vecou každého výrobcu, dovozcu a predávajúceho ako si túto povinnosť zabezpečí. Dôležité je, aby informácia o spôsobe údržby textilného výrobku bola dostatočne zrozumiteľná a jednoznačná pre spotrebiteľa jednak svojím vyobrazením, a ak táto bude v textovej forme, musí byť v štátnom jazyku.

SOI však naďalej odporúča použiť v označení textilných výrobkov grafické symboly údržby, nakoľko tie zabezpečujú harmonizovanú komunikáciu medzi jednotlivými krajinami EU. Informácie o spôsobe údržby môžu byť trvale na výrobku alebo na etikete pripevnenej k výrobku.

S účinnosťou od 30.11.2012 bola vydaná nová norma STN EN ISO 3758 Textílie. Symboly ošetrovania, kde je zmenený symbol na zákaz bielenia výrobku a to na nezaplnený trojuholník prečiarknutý Ondrejovým krížom (pred týmto dátumom bol platný symbol vyobrazený ako čierny trojuholník prečiarknutý Ondrejovým krížom).

V prípade, že v označení textilných výrobkov je spôsob údržby vyjadrený pomocou symbolov ošetrovania, môžu to byť symboly platné v čase uvedenia na trh predmetného výrobku.

Za nesprávnu alebo chýbajúcu informáciu o spôsobe údržby výrobku, ktorá má za následok znehodnotenie výrobku, zodpovedá v zmysle § 11 zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci v plnom rozsahu.