SOI Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporovInformácie pre subjekty ARSUsmernenie pre subjekty ARS

Usmernenie pre subjekty ARS

Kategória: Informácie pre subjekty ARS
Dátum: 9. 11. 2017

Usmernenie pre subjekty ARS pri neposkytnutí súčinnosti podľa zákona č. 391/2015 Z. z.

Subjekty ARS, ktoré posielajú spisový materiál ohľadom neposkytnutia súčinnosti v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z., z iného subjektu alternatívneho riešenia sporov ako je Slovenská obchodná inšpekcia musia postupovať nasledovne:

  1. Vždy zaslať originál spisového materiálu (pre prípad, ak by sa v budúcnosti dostal tento spor na súd – správne konania).
  2. Nie je možné, aby sa zasielali dokumenty e-mailom, vždy je potrebné zasielať originálne dokumenty poštou, alebo osobne na príslušný inšpektorát podľa sídla predávajúceho I SOI. 
  3. Ak ide o neprevzatie zásielky v odbernej lehote je potrebné, aby bola zásielka doručovaná ešte minimálne dvakrát, pre začatie správneho konania ohľadom neposkytnutia súčinnosti nestačí, že predávajúci neprevzal zásielku raz.
  4. V sprievodnom liste, ktorým odstupujete spisový materiál na správny orgán, je potrebné urobiť krátky sumár prípadu (max. A4).  
  5. Spisový materiál zasielajte priamo na miestne príslušný I SOI.