Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Predajné a prezentačné akcieUpozorňujeme spotrebiteľovUpozornenie spotrebiteľov na osobitne závažné porušenia povinností

Upozornenie spotrebiteľov na osobitne závažné porušenia povinností

Kategória: Upozorňujeme spotrebiteľov
Dátum: 29. 4. 2015

Upozornenie spotrebiteľov na osobitne závažné porušenia povinnosti predávajúcich a organizátorov predajných a prezentačných akcií:

Zákon č.102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) bol prijatý s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v súlade so súčasnými právnymi predpismi Európskej únie.

Zákon vymedzuje povinnosti predávajúcich a organizátorov predajných akcií s cieľom zamedziť používaniu agresívnych a iných nekalých obchodných praktík zo strany predávajúcich na predajných akciách, pri ktorých často dochádza k zneužívaniu dôvery a objektívnej slabosti zraniteľných spotrebiteľov.

Seniori sú osobitne zraniteľnou skupinou dotknutých spotrebiteľov, ktorí patria do skupiny znevýhodnených spotrebiteľov a ktorým sa, v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane spotrebiteľa poskytuje dodatočná miera ochrany, vzhľadom na ich zraniteľné postavenie.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na osobitne závažné porušenia povinnosti podnikateľských subjektov:

AIDAN, s. r. o., Riazanská 2, 831 03 Bratislava, IČO: 47 710799

 • obchádzanie povinnosti uložených v Zákone zriaďovaním a následným zrušovaním prevádzkarní na celom území SR;
 • používanie nekalých obchodných praktík, ktoré podstatne narušujú ekonomické správanie osobitne zraniteľných spotrebiteľov;
 • upieranie práv spotrebiteľov vo vzťahu k zodpovednosti za vady výrobkov, servisu, náhradným dielom, výmeny alebo opravy...

PANITREX, s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 47 442 492

 • uskutočnenie akcie bez zverejnenia písomného oznámenia na webovom sídle SOI;
 • predaj výrobkov za cenu vyššiu oproti cene uvedenej v písomnom oznámení;
 • prijatie/žiadanie kúpnej ceny za ponúkaný tovar na predajných akciách;
 • oddeľovanie spotrebiteľov od ostatných účastníkov z dôvodu zlosovania a hry o ceny;
 • upieranie práva na odstúpenie od zmluvy nepreberaním poštových zásielok.

PRODUCT FINANCE, s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47 411 015

 • neplnenie povinnosti písomne oznámiť uskutočnenie predajných akcii;
 • prijatie/žiadanie kúpnej ceny za ponúkaný tovar na predajných akciách;
 • používanie agresívnych obchodných praktík a oddeľovanie spotrebiteľov od ostatných účastníkov;
 • upieranie práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na predajnej a prezentačnej akcii.

Pri kontrolách uvedených subjektov Slovenská obchodná inšpekcia postupuje zmysle zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.