SOI Novinky SOIUpozornenie na falošného inšpektora

Upozornenie na falošného inšpektora

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 28. 7. 2017

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje podnikateľskú verejnosť na „falošného inšpektora“, ktorý sa dňa 26. 07. 2017 v čase od 13.00 hod. do 13.15 hod. pohyboval na Štefánikovej ulici v Nitre a vydával sa za inšpektora SOI.

SOI opätovne oznamuje, že:
Inšpektori SOI vykonávajú kontrolu prevádzkových jednotiek vždy minimálne vo dvojici.

Každý inšpektor SOI je povinný sa pri začatí kontroly preukázať služobným preukazom SOI, vykonať kontrolu, všetky skutočnosti, ktoré zistí pri kontrole, spísať do inšpekčného záznamu a v prípade zistených nedostatkov vydať záväzné pokyny.

Preukaz inšpektora SOI je v tmavohnedom koženom puzdre, so zlatým štátnym znakom a názvom Slovenská obchodná inšpekcia. Vo vnútri preukazu je fotografia inšpektora, jeho podpis, číslo preukazu, oprávnenia inšpektora v zmysle platných právnych predpisov a podpis ústrednej riaditeľky SOI.

V prípade, že má kontrolovaná osoba podozrenie, že ide o „falošného inšpektora“, má možnosť obrátiť sa na inšpektorát SOI v príslušnom kraji, alebo na Ústredný inšpektorát SOI v Bratislave, Prievozská 32, tel. č. 02/5827 2151-2, 02/5827 2103.