Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Novinky SOIPonuka prebytočného majetku štátu na odpredaj

Ponuka prebytočného majetku štátu na odpredaj

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 24. 7. 2018
Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava

ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – motorové vozidlo, ktoré sa nachádza na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave.

Motorové vozidlo – Seat Cordoba 1.4, rok výroby 2001, farba – modrá metalíza, najazdených 83 075 km, neplatná TK a EK, je opotrebované, potrebná generálna oprava

Obhliadka: v dňoch 30. 07. 2018 a 13. 08. 2018 od 9.00 h do 10.00 h na Ústrednom inšpektoráte SOI, Prievozská 32, v Bratislave.

Písomné ponuky treba doručiť: 20. 08. 2018 do 15.30 h na adresu Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, P. O. Box 29, 827 99 Bratislava.

Na ponuky doručené po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.

Každý záujemca je povinný uviesť účel ďalšieho využitia motorového vozidla.

Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTO

Ceny uvádzať vrátane DPH.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa 21. 08. 2018 o 9.00 h na Ústrednom inšpektoráte SOI, Prievozská 32, v Bratislave

Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom).

Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Na platnosť zmluvy o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva hospodárstva SR.

Informácie: na tel. č. 02/58 27 21 52 Mgr. Nikola Jurkovičová