SOI Novinky SOIInformácie pre verejnosťOznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

Oznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 12. 7. 2017
Oznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

V nadväznosti na opakované kontroly zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak maloletým a mladistvým osobám vykoná SOI v dňoch 17. júla – 31. augusta 2017 ďalšiu kontrolu, zameranú na dodržiavanie uvedenej povinnosti predávajúcimi.

Cieľom kontroly bude preverenie dodržiavania § 6 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorých sa zakazuje predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov a zároveň sa ustanovuje povinnosť odoprieť predaj takýchto výrobkov osobám, mladším ako 18 rokov.

Kontrolná akcia sa uskutoční v rámci proaktívnej informačnej kampane, ktorej cieľom je najmä prevencia a eliminácia zákonom zakázaného predaja.

Kontrola bude realizovaná v spolupráci so Zväzom obchodu SR, Slovenskou alianciou moderného obchodu a Slovenským združením pre značkové výrobky ako gestormi projektu spoločenskej zodpovednosti NA VEKU ZÁLEŽÍ, ktorého cieľom je zvýšiť zodpovednosť predávajúcich a motivovať spotrebiteľov k zodpovednému správaniu pri predaji uvedeného druhu výrobkov.