SOI Novinky SOIInformácie pre verejnosťInformácia pre cestujúcich - konkurz leteckého prepravcu Air Berlin

Informácia pre cestujúcich - konkurz leteckého prepravcu Air Berlin

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 12. 10. 2017
Informácia pre cestujúcich – konkurz leteckého dopravcu Air Berlin

Letecká spoločnosť Air Berlin dňa 15. augusta 2017 vyhlásila konkurz.

Zároveň informovala, že rešpektuje práva cestujúcich aj po vyhlásení konkurzu.

Air Berlin je podľa deklarovaných informácií aj naďalej v kontakte s cestujúcimi, vybavuje ich sťažnosti a komunikuje s národnými orgánmi dozoru.

Air Berlin upozorňuje, že vybavenie sťažností cestujúcich potrvá dlhšiu dobu.

V prípade, ak máte zakúpenú letenku u leteckého dopravcu Air Berlin a váš let bol zrušený, pričom Air Berlin vám neponúkol presmerovanie letu ani náhradný let realizovaný inou leteckou spoločnosťou a ani vám nevrátil kúpnu cenu letenky,

môžete podať sťažnosť online na webovej stránke www.airberlin.com/feedback

Uvedené sa týka najmä cestujúcich s plánovaným odletom pred 15. 08. 2017.

Letecký dopravca tiež Air Berlin informoval, že zakúpené letenky s plánovaným odletom po 15. 08. 2017 budú refundované v plnej výške.

V prípade, ak zostane vaša pohľadávka voči Air Berlin nevybavená, môžete ju prihlásiť v konkurznom konaní.

Bližšie informácie o konkurznom konaní zverejní Air Berlin na svojej webovej stránke.