Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Novinky SOIInformácie pre verejnosťČo by si mal spotrebiteľ všímať pri nákupoch vianočných elektrických svetelných rerťazcov

Čo by si mal spotrebiteľ všímať pri nákupoch vianočných elektrických svetelných rerťazcov

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 13. 12. 2017

ČO BY SI MAL SPOTREBITEĽ VŠÍMAŤ PRI NÁKUPOCH VIANOČNÝCH ELEKTRICKÝCH SVETELNÝCH REŤAZCOV

Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne informovať o vlastnostiach predávaných výrobkov, alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie boli obsiahnuté v priloženom písomnom návode a aby boli zrozumiteľné.

SOI odporúča spotrebiteľom, aby nákupu venovali náležitú pozornosť a uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku. Spotrebitelia by si mali vyžiadať doklad o kúpe výrobku.

Spotrebitelia by si mali dať výrobok pred kúpou rozbaliť a predviesť. Všetky údaje pri označovaní domáceho či dovážaného tovaru, podmienky záruky a iné informácie pre spotrebiteľa musia byť v slovenskom jazyku.

Odporúčame spotrebiteľom, aby si pri nákupoch vianočných svietiacich reťazcov všímali:

 • údaj o výrobcovi, dovozcovi,
 • označenie CE,
 • návody na používanie,
 • informácie o vhodnosti výrobku pre vnútorné alebo vonkajšie použitie,
 • samotné vyhotovenie svietiaceho reťazca:
 1. dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou musí byť min. 1,5m,
 2. vonkajší priemer vodičov s izoláciou cca 1,5 mm,
 3. pri reťazcoch aj na vonkajšie použitie stupeň ochrany proti vode (min. IP 44),
 4. pevnosť reťazca (káblov, zariadenia na zmenu režimov svietenia, prívodná šnúra...).

Pre úplnosť informácie ďalej uvádzame, že vianočné svietiace reťazce musia byť na objímke, na kábli alebo na trvanlivej neodstrániteľnej návlečke, či na štítku, pripevnenom na kábli označené nasledovnými údajmi:

 • značka pôvodu (môže to byť ochranná známka, identifikácia výrobcu alebo dodávateľa),
 • napätie a príkon náhradných žiaroviek,
 • symbol triedy ochrany II alebo triedy III, ktorý je potrebný podľa druhu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom,
 • označenie stupňa ochrany proti prachu a vlhkosti (IP XX), alebo upozornenie, že reťazec je len na vnútorné použitie,
 • menovité napätie reťazcov triedy III,
 • použitie náhradných žiaroviek len takého druhu, aké boli dodané s týmto svietiacim reťazcom.

Svietiace reťazce so žiarovkami zapojenými do série sa označujú údajom o type alebo elektrickými hodnotami žiaroviek a menovitým napätím celého reťazca.

K svietiacim reťazcom musia byť pripojené tieto upozornenia:

 • nevyberať a nevkladať žiarovky, keď je reťazec pripojený na napájanie (pri vymeniteľných žiarovkách),
 • v iných než utesnených reťazcoch so žiarovkami zapojenými do série ihneď vymeniť chybné žiarovky s rovnakým menovitým napätím a príkonom, aby sa predišlo prehriatiu,
 • nepripájať reťazec na napájanie, ak je ešte v obale, resp. nepripájať reťazec na napájanie, ak je v takom obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie,
 • ak sú do série zapojené žiarovky s poistkou, nevymieňať žiarovku s poistkou za žiarovku bez poistky,
 • k obyčajným svietiacim reťazcom musí byť pripojený údaj o tom, že reťazec je len na vnútorné použitie,
 • k svietiacim reťazcom, ktoré nie sú určené na vzájomné spojenie, musí byť okrem toho pripojené takéto upozornenie: „Nespájať reťazec elektricky s ďalším reťazcom“,
 • k svietiacim reťazcom so žiarovkami s poistkou musí byť pripojený údaj o tom, ako sa dajú identifikovať žiarovky s poistkou,
 • žiarovky s poistkou, ktoré spĺňajú požiadavky, musia mať vhodné identifikačné označenie, ako je napr. osobitná farba,
 • k svietiacim reťazcom s nenormalizovanými žiarovkami (napríklad so žiarovkami nasúvacieho typu) sa musí pripojiť informácia o tom, že na nahradenie žiaroviek sa musia použiť žiarovky rovnakého typu, aké boli pôvodne s reťazcom dodané, alebo takého typu, aký určil výrobca,
 • k svietiacim reťazcom s nevymeniteľnými žiarovkami sa musí pripojiť informácia o tom, že žiarovky sú nevymeniteľné.

Pre ochranu spotrebiteľov uvádzame, že zoznam doteraz zistených typov svietiacich reťazcov, ktoré boli kvalifikované ako nebezpečné výrobky a ktoré SOI zistila na trhu v Slovenskej republike v predchádzajúcich predvianočných obdobiach, je možné nájsť na web stránke: http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR.soi.

Najčastejšie zistené nedostatky pri týchto nebezpečných výrobkoch boli:

 • nevyhovujúci prierez vodičov,
 • nevyhovujúca izolácia,
 • objímky žiaroviek mali nevyhovujúcu teplotnú odolnosť,
 • objímky žiaroviek mali nevhodný tvar - zhora boli otvorené - nezakryté živé časti,
 • nevyhovujúce upevnenie vodičov v zástrčke a v päticiach žiaroviek,
 • nedostatočné pripevnenie vodičov k zariadeniu na zmenu režimov svietenia,
 • zariadenia na zmenu režimov svietenia mali nedostačujúcu konštrukciu (ľahko rozoberateľné – prístup k živým častiam),
 • nedostatočná dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou,
 • nedostatočná ochrana proti vode,
 • nedostatočná ochrana proti horeniu.

V dôsledku týchto nedostatkov hrozí pri používaní úraz elektrickým prúdom alebo možnosť vzniku požiaru.