SOI Novinky SOIElektrický svietiaci reťazec 200 LED model: CL-212

Elektrický svietiaci reťazec 200 LED model: CL-212

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 13. 12. 2017

SOI zistila v aktuálnej ponuke pre spotrebiteľov nebezpečný Elektrický svietiaci reťazec 200 LED Model:CL-212, ktorý bol zverejnený v zozname nebezpečných výrobkov v roku 2016.

Na základe overenia výrobkov vykonanými skúškami, SOI oznamuje, že na trhu SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je nebezpečný.

Ide o nasledovný výrobok:

Elektrický svietiaci reťazec 200 LED Model: CL-212

Pôvod:

Neznámy

Popis:

Svietiaci reťazec má izoláciu z tmavozeleného plastu a tvoria ho priesvitné LED diódy svietiace na zeleno. Súčasťou výrobku je prepínač ôsmych funkcií osvetlenia zelenej farby.

Identifikácia výrobku:

Svietiaci reťazec je zabalený v papierovej škatuli, na prednej strane je nápis WESOLYCH SWIAT, LAMPKI CHOINKOWE 200 LED, CL-212.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.

Príčiny nebezpečnosti:

- nedostatočná odolnosť krytu prepínača, nedostatočný prierez vodičov, nedostatočné krytie

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja a distribúcie, povinnosť stiahnuť uvedené výrobky z trhu. Súčasne jej uložila povinnosť oznámiť nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

200led1

200led2

200led3