SOI Novinky SOIAktualizovaná informácia - ukončenie činnosti leteckého dopravcu Air Berlin/konkurzné konanie

Aktualizovaná informácia - ukončenie činnosti leteckého dopravcu Air Berlin/konkurzné konanie

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 8. 11. 2017
Luftfahrt-Bundesamt (LBA), Nemecký federálny úrad pre civilné letectvo informoval, že dňa 28. 10. 2017 letecká spoločnosť Air Berlin ukončila svoju činnosť.

V nadväznosti na túto mimoriadnu situáciu, letecké spoločnosti Lufthansa, Eurowings, SWISS a Austrian Airlines ponúkajú cestujúcim spoločnosti Air Berlin, ktorí majú zakúpené spiatočné letenky na lety v rámci EU, s plánovaným odletom od 28. 10. 2017 do 15. 11. 2017, nové letenky s refundáciou 50 % z ceny novej letenky bez DPH.

Cestujúci môžu požiadať o refundáciu 50 % z ceny novej letenky najneskôr do 15. 12. 2017. Bližšie informácie budú uvedené na webových stránkach uvedených leteckých spoločností.

Spoločnosť Air Berlin v predchádzajúcom období zrušila všetky interkontinentálne lety, s plánovaným odletom do 15. 10. 2017, zároveň uviedla, že neeviduje cestujúcich, ktorí by uviazli v zahraničí bez pomoci. Z tohto dôvodu sa uvedená ponuka netýka cestujúcich interkontinentálnych letov.

Cestujúci, ktorých lety boli zrušené a letenky neboli refundované (týka sa to predovšetkým letov, ktoré boli zakúpené pred 15. 08. 2017), si môžu pohľadávku prihlásiť v konkurznom konaní, ktoré je otvorené od 01. 11. 2017 do 01. 02. 2018. Pohľadávku v písomnej forme je potrebné uplatniť na adrese:

Flöther & Wissing
Insolvenzverwaltung
Wallstraße 14 A
D-10179 Berlin
GERMANY
Bližšie informácie o konkurznom konaní nájdete na:
https://www.airberlin.com/en/site/landingpages/flight_information.php