SOI Novinky SOISúhrnná správa o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 € - za II. štvrťrok 2011

Súhrnná správa o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 € - za II. štvrťrok 2011

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 4. 7. 2011

 Súhrnná správa o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000 € – za II. štvrťrok 2011