SOI Novinky SOIPôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie prechádza dňom 01.05.2014 na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie prechádza dňom 01.05.2014 na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 6. 5. 2014

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme spotrebiteľom, že pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie prechádza dňom 01.05.2014 na Slovenskú obchodnú inšpekciu.