Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Novinky SOIPonuka motorových vozidiel

Ponuka motorových vozidiel

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 4. 6. 2015


Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov - 19 ks motorových vozidiel.
Vozidlá sú opotrebované, na konci životnosti, dočasne odhlásené z evidencie, potrebná generálna oprava.
Bližšie údaje o motorových vozidlách sú uvedené v prílohe.
Obhliadka: v dňoch 15. 06. 2015 a 19. 06. 2015 od 9.00 – 11.00 hod. na horeuvedenej adrese.
Písomné ponuky treba doručiť: do 07. 07. 2015 na horeuvedenú adresu. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke. Na ponuky podané po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.
Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTÁ.
Ceny uvádzať vrátane DPH.
Otváranie obálok: dňa 10. 07. 2015 o 10.00 hod. v kancelárii č. 302a na horeuvedenej adrese.
Víťaz – najvyššia cenová ponuka za jednotlivé motorové vozidlo.
Štátne rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie ako i obce a VÚC sú povinné uviesť účel využitia.
Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom).
Zmluva o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajná zmluva musí byť odsúhlasená Ministerstvom hospodárstva SR a bude platná po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
Informácie: na tel. č. 02/58272152 Mgr. Nikola Jurkovičová.

Prebytočný hnuteľný majetok SOI [XLS, 36 kB]