SOI Novinky SOIOsobitné ponukové konanie

Osobitné ponukové konanie

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 22. 2. 2010

ÚI SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj v zmysle § 8a ods. 1 zákona č. 278/1993 Z.z. motorové vozidlo Seat Cordoba, r.v. 2001, najazdených 163 004km, ktoré je opotrebované, bez STK, potrebná generálna oprava.

- obhliadka 25.02.2010 10,00 - 10,30 h na Inšpektoráte SOI, Konštantínova 6, v Prešove

- písomnú ponuku treba zaslať: do 8.3.2010 do 15,30 h na adresu ÚI SOI, Prievozská 32,

P.O.Box 29, 827 99 Bratislava

- povinné označenie obálky: Neotvárať - ponuka na auto

- víťazom - najvyššia cenová ponuka

- informácie: 0915 796 662 p. Pacindová, 0908 678 548 p. Jurkovičová