SOI Novinky SOINárodná bloková lotéria

Národná bloková lotéria

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 20. 9. 2013

Národná bloková lotéria

Národná bloková lotéria je lotériová hra v zmysle Zákona o hazardných hrách č. 171/2005 Z. z., kde je definovaná ako „Štátna lotéria pokladničných dokladov“.

Stávkové hry upravuje zákon o hazardných hrách, ktorý upravuje aj pôsobnosť dozorných orgánov v danej oblasti – Ministerstva financií, Finančného riaditeľstva SR, alebo príslušné daňové úrady.

V prípade zapojenia a registrácie v národnej blokovej lotérii, je potrebné si naštudovať podmienky, ktoré sú uvedené na stránke www.narodnablockovaloteria.sk, alebo aj na stránke štátnej lotériovej spoločnosti TIPOS, ktorá prevádzkuje danú lotériu.

Na uvedenej internetovej stránke v časti Ako hrať lotériu, sú uvedené aj informácie o pokladničných bločkoch, kedy je doklad z elektronickej registračnej pokladnice platný – ak má všetky náležitosti podľa Zákona o elektronických registračných pokladniciach, hlavne DKP (daňový kód pokladnice), dátum vystavenia, čas vystavenia, sumu dokladu, logo MF SR.

Podmienky vydávania a používania pokladničných dokladov pre používateľov elektronickej registračnej pokladnice, ustanovuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronických registračných pokladníc (ďalej len ERP), ktorými sa musí riadiť každý subjekt, ktorého sa používanie ERP týka.

V prípade nejasností pri vydávaní pokladničných dokladov sa môžete obrátiť na príslušný daňový úrad, ktorý je kompetentný Vám podať správne informácie v zmysle spomenutého zákona o ERP.

V prípade podnetov na kontrolu neplatných pokladničných blokov odporúčame adresu: pokladnica@financnasprava.sk, spolu s kópiou podozrivého pokladničného bloku, alebo s presným názvom a adresou prevádzky, kde Vám pokladničný doklad nevydali.

Slovenská obchodná inšpekcia ako všeobecný orgán kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa môže skontrolovať postup predávajúceho v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa - či predávajúci, alebo poskytovateľ služieb vydal spotrebiteľovi doklad o kúpe, v ktorom musia byť uvedené potrebné údaje: obchodné meno a sídlo predávajúceho, adresa prevádzkarne, dátum predaja, názov a množstvo výrobku, cena výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil (§ 16).

Slovenská obchodná inšpekcia nekontroluje náležitosti pokladničného bloku podľa zákona o ERP, v prípade, že sa nedarí registrácia v národnej blokovej lotérii.