Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Novinky SOINárodná bloková lotéria

Národná bloková lotéria

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 20. 9. 2013

Národná bloková lotéria

Národná bloková lotéria je lotériová hra v zmysle Zákona o hazardných hrách č. 171/2005 Z. z., kde je definovaná ako „Štátna lotéria pokladničných dokladov“.

Stávkové hry upravuje zákon o hazardných hrách, ktorý upravuje aj pôsobnosť dozorných orgánov v danej oblasti – Ministerstva financií, Finančného riaditeľstva SR, alebo príslušné daňové úrady.

V prípade zapojenia a registrácie v národnej blokovej lotérii, je potrebné si naštudovať podmienky, ktoré sú uvedené na stránke www.narodnablockovaloteria.sk, alebo aj na stránke štátnej lotériovej spoločnosti TIPOS, ktorá prevádzkuje danú lotériu.

Na uvedenej internetovej stránke v časti Ako hrať lotériu, sú uvedené aj informácie o pokladničných bločkoch, kedy je doklad z elektronickej registračnej pokladnice platný – ak má všetky náležitosti podľa Zákona o elektronických registračných pokladniciach, hlavne DKP (daňový kód pokladnice), dátum vystavenia, čas vystavenia, sumu dokladu, logo MF SR.

Podmienky vydávania a používania pokladničných dokladov pre používateľov elektronickej registračnej pokladnice, ustanovuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronických registračných pokladníc (ďalej len ERP), ktorými sa musí riadiť každý subjekt, ktorého sa používanie ERP týka.

V prípade nejasností pri vydávaní pokladničných dokladov sa môžete obrátiť na príslušný daňový úrad, ktorý je kompetentný Vám podať správne informácie v zmysle spomenutého zákona o ERP.

V prípade podnetov na kontrolu neplatných pokladničných blokov odporúčame adresu: pokladnica@financnasprava.sk, spolu s kópiou podozrivého pokladničného bloku, alebo s presným názvom a adresou prevádzky, kde Vám pokladničný doklad nevydali.

Slovenská obchodná inšpekcia ako všeobecný orgán kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa môže skontrolovať postup predávajúceho v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa - či predávajúci, alebo poskytovateľ služieb vydal spotrebiteľovi doklad o kúpe, v ktorom musia byť uvedené potrebné údaje: obchodné meno a sídlo predávajúceho, adresa prevádzkarne, dátum predaja, názov a množstvo výrobku, cena výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil (§ 16).

Slovenská obchodná inšpekcia nekontroluje náležitosti pokladničného bloku podľa zákona o ERP, v prípade, že sa nedarí registrácia v národnej blokovej lotérii.