SOI Novinky SOIDôležité upozornenie

Dôležité upozornenie

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 13. 9. 2011

Upovedomujeme Vás o výzve Generálnej prokuratúry SR, zverejnenej na ich stránke www.genpro.gov.sk/aktuality v súvislosti s činnosťou obchodnej spoločnosti ONLINE INVESTMENT GROUP LtD, alebo v tejto súvislosti s inou obchodnou spoločnosťou ako aj vymáhačskou spoločnosťou BIB Services. Odporúčame Vám, aby ste postupovali v zmysle uvedenej výzvy.