SOI Novinky SOIDôležité upozornenie

Dôležité upozornenie

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 18. 9. 2012

Na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o dočasnom zákaze uvádzať, predávať a používať liehoviny s obsahom etanolu od 20% objemových vyrobených na území Českej republiky, požiadalo Ministerstvo hospodárstva SR Slovenskú obchodnú inšpekciu o poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní kontrol dodržiavania uvedeného zákazu.

Slovenská obchodná inšpekcia dňom 19.9.2012 mení dočasne zameranie svojej kontrolnej činnosti a po dohode s Úradom verejného zdravotníctva SR prioritne zameria svoje kontroly na veľké obchodné siete. Výsledky kontrol budú postupované príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.