SOI Novinky SOIDôležité upozornenie pre podnikateľskú a spotrebiteľskú verejnosť

Dôležité upozornenie pre podnikateľskú a spotrebiteľskú verejnosť

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 25. 9. 2012

Na základe informácií od distribútora STOCK Slovakia s. r. o., ktoré boli Slovenskej obchodnej inšpekcii oznámené a dodatočne preukázané aj colnými sprievodnými dokumentmi informujeme spotrebiteľskú verejnosť, že alkoholický nápoj

Vodka 1906 38% 0,7 l, EAN kód: 5902573005312

Vodka 1906 38% 0,5 l, EAN kód: 5902573005305

stiahnutý z predaja dňa 19.9.2012 na základe kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie,

sa vyrába v Poľskej republike a preto nepodlieha dočasnému zákazu

na základe Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/6868/2012 zo dňa 18.09.2012.

Vzhľadom k uvedenému Slovenská obchodná inšpekcia tento výrobok ďalej nebude uvádzať v zozname výrobkov stiahnutých z predaja dňa 19.09.2012.