SOI /Kontakt /Mapy /Mapa ÚI SOI Bratislava

Mapa - Ústredný inšpektorát SOI


OPEN EXTENT
Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
Naplánovať trasu
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.