SOI Kontakt

Kontakt

Na tejto stránke je uvedený kontakt na Ústredný inšpektorát SOI a inšpektoráty SOI pre daný kraj, v súlade s územnosprávnym usporiadaním SR.

Vaše otázky, upozornenia a podnety na vykonanie kontroly uplatňujte na príslušnom inšpektoráte SOI.

Stránkové dni a hodiny pre verejnosť na inšpektorátoch SOI:

Pondelok   08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Streda        08:00 – 12:00    13:00 – 15:30
Piatok        08:00 – 12:00    13:00 – 15:00

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
info@soi.sk 
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99  Bratislava    

Ústredný riaditeľ SOI
Mgr. Marcel Suchár

sekretariát ústredného riaditeľa
tel. č. 02/58 27 21 03, 02/58 27 21 40 
sekretariat@soi.sk 

Odbor ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu
tel. č. 02/58 27 21 32 – všeobecné podmienky reklamácie 
tel. č. 02/58 27 21 17 – chemický zákon - chemické látky a zmesi, výrobky s obsahom chemických látok a zmesí, detergenty, biocídny                                           zákon - biocídne výrobky
tel. č. 02/58 27 21 30 – cestovné kancelárie, zákon o cenách, zmluvy o dielo
tel. č. 02/58 27 21 31 – služby spojené s bývaním
tel. č. 02/58 27 21 56 – zákon o odpadoch, internetový obchod
tel. č. 02/58 27 21 59 – práva cestujúcich v leteckej, vlakovej, lodnej a autobusovej doprave, internetový obchod
tel. č. 02/58 27 21 78 – služby mobilných operátorov, tabakové výrobky, ochrana nefajčiarov, zákon o reklame
tel. č. 02/58 27 21 86 – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet, geoblocking

Otázky týkajúce sa bezpečnosti a zhody výrobkov s predpísanými požiadavkami

tel. č. 02/58 27 21 36 – zábavná pyrotechnika, tlakové zariadenia
tel. č. 02/58 27 21 37 – zariadenia detských ihrísk, domáce a iné elektrospotrebiče
tel. č. 02/58 27 21 45 – osobné ochranné pomôcky, diskové kolesá, detské autosedačky, pneumatiky a iné auto-súčasti
tel. č. 02/58 27 21 46 – hračky, výrobky určené pre starostlivosť o deti, fitnes zariadenia, zbrane a strelivo
tel. č. 02/58 27 21 74 – stavebné výrobky, rekreačné plavidlá, plynové spotrebiče
tel. č. 02/58 27 21 85 – motorové vozidlá, strojové zariadenia (el. ručné náradie, záhradná technika a iné)

Osobitná telefonická informačná linka o nebezpečných výrobkoch
tel. č. 0850 111 937

Odbor metodiky energetickej inšpekcie
tel. č. 02/58 27 21 82 - 02/58 27 21 84  

Odbor vnútornej kontroly a analýz
tel. č. 02/58 27 21 13, 02/58 27 21 44, 02/58 27 21 34, 02/58 27 21 64

Právny odbor
tel. č. 02/58 27 21 21, 02/58 27 21 24, 02/58 27 21 26, 02/58 27 21 47

Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
tel. č. 02/58 27 21 23, 02/58 27 21 41

Osobný úrad
tel. č. 02/58 27 21 52

Odbor Štátnej pokladnice
tel. č. 02/58 27 21 57, 02/58 27 21 61

Odbor správy majetku
tel. č. 02/58 27 21 10

Odbor vymáhania pohľadávok
tel. č. 02/58 27 21 50, 02/58 27 21 53, 02/58 27 21 54


Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Kontaktujte nás pomocou formulára


Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tt@soi.sk
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23    
Kontaktujte nás pomocou formulára

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   
Odbor výkonu dozoru
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08 
Kontaktujte nás pomocou formulára

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16 
fax č. 037/772 00 24
Kontaktujte nás pomocou formulára

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
Kontaktujte nás pomocou formulára


Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
fax č. 048/412 46 93
Kontaktujte nás pomocou formulára

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
pr@soi.sk
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktujte nás pomocou formulára


Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
Kontaktujte nás pomocou formulára