Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontakt

Kontakt

Na tejto stránke je uvedený kontakt na Ústredný inšpektorát SOI a inšpektoráty SOI pre daný kraj, v súlade s územnosprávnym usporiadaním SR.

Vaše otázky, upozornenia a podnety na vykonanie kontroly uplatňujte na príslušnom inšpektoráte SOI.

Stránkové dni a hodiny pre verejnosť na inšpektorátoch SOI:

Pondelok   08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Streda        08:00 – 12:00    13:00 – 15:30

 

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie

info@soi.sk
 

P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99  Bratislava    

Ústredná riaditeľka SOI
Mgr. RNDr. Nadežda Machútová

Sekretariát ústrednej riaditeľky
tel. č. 02/58 27 21 03, 02/58 27 21 40 
sekretariat@soi.sk 

Odbor ochrany spotrebiteľa 
tel. č. 02/58 27 21 32 – všeobecné podmienky reklamácie 
tel. č. 02/58 27 21 17 – chemický zákon - chemické látky a zmesi, výrobky s obsahom chemických látok a zmesí, detergenty, biocídny                                           zákon - biocídne výrobky
tel. č. 02/58 27 21 30 – cestovné kancelárie, zákon o cenách, zmluvy o dielo
tel. č. 02/58 27 21 31 – služby spojené s bývaním
tel. č. 02/58 27 21 56 – zákon o odpadoch, internetový obchod
tel. č. 02/58 27 21 59 – práva cestujúcich v leteckej, vlakovej, lodnej a autobusovej doprave, internetový obchod
tel. č. 02/58 27 21 78 – služby mobilných operátorov, tabakové výrobky, ochrana nefajčiarov, zákon o reklame
tel. č. 02/58 27 21 86 – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet, geoblocking

Odbor trhového dohľadu

tel. č. 02/58 27 21 36 – zábavná pyrotechnika, tlakové zariadenia
tel. č. 02/58 27 21 37 – zariadenia detských ihrísk, domáce a iné elektrospotrebiče
tel. č. 02/58 27 21 45 – osobné ochranné pomôcky, diskové kolesá, detské autosedačky, pneumatiky a iné auto-súčasti
tel. č. 02/58 27 21 46 – hračky, výrobky určené pre starostlivosť o deti, fitnes zariadenia, zbrane a strelivo
tel. č. 02/58 27 21 74 – stavebné výrobky, rekreačné plavidlá, plynové spotrebiče
tel. č. 02/58 27 21 85 – motorové vozidlá, strojové zariadenia (el. ručné náradie, záhradná technika a iné)

Osobitná telefonická informačná linka o nebezpečných výrobkoch
tel. č. 0850 111 937

Odbor metodiky energetickej inšpekcie
tel. č. 02/58 27 21 82 - 02/58 27 21 84  

Odbor vnútornej kontroly 

tel. č. 02/58 27 21 35, 02/58 27 21 44, 02/58 27 21 31

Právny odbor
tel. č. 02/58 27 21 21, 02/58 27 21 24, 02/58 27 21 26, 02/58 27 21 47

Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
tel. č. 02/58 27 21 23

Osobný úrad
tel. č. 02/58 27 21 52

Odbor Štátnej pokladnice
tel. č.  02/58 27 21 61

Odbor správy majetku
tel. č. 02/58 27 21 10

Odbor vymáhania pohľadávok
tel. č. 02/58 27 21 50, 02/58 27 21 53, 02/58 27 21 54


Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Kontaktujte nás pomocou formulára


Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tt@soi.sk
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23    
Kontaktujte nás pomocou formulára

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   
Odbor výkonu dozoru
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08 
Kontaktujte nás pomocou formulára

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16 
fax č. 037/772 00 24
Kontaktujte nás pomocou formulára

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
Kontaktujte nás pomocou formulára


Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/412 46 93
Kontaktujte nás pomocou formulára

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
pr@soi.sk
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktujte nás pomocou formulára


Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
Kontaktujte nás pomocou formulára