SOI /Kontakt /Mapy /Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj - mapa

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj - mapa


OPEN EXTENT
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2
01 Trnava 1
Naplánovať trasu
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.