SOI Kontakt

Kontakt

Na tejto stránke je uvedený kontakt na Ústredný inšpektorát SOI a inšpektoráty SOI pre daný kraj, v súlade s územnosprávnym usporiadaním SR.

Vaše otázky, upozornenia a podnety na vykonanie kontroly uplatňujte na príslušnom inšpektoráte SOI.

Stránkové dni a hodiny pre verejnosť na inšpektorátoch SOI:

Pondelok   08:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Streda        08:00 – 12:00    13:00 – 15:30
Piatok        08:00 – 12:00    13:00 – 15:00

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
info@soi.sk 
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99  Bratislava    

Ústredný riaditeľ SOI
Mgr. Marcel Suchár

sekretariát ústredného riaditeľa
tel. č. 02/58 27 21 03, 02/58 27 21 40 
sekretariat@soi.sk 

Odbor ochrany spotrebiteľa   
Pokiaľ ste informácie o reklamačnom konaní nenašli TU, zavolajte na tel. č. 02/58 27 21 32
tel. č. 02/58 27 21 30 – cestovné kancelárie, kategorizácia ubytovacích zariadení, zákon o cenách
tel. č. 02/58 27 21 56 – internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet
tel. č. 02/58 27 21 17 – nariadenie REACH, nariadenie EP a Rady ES 1272/2008 (CLP), chemické látky a prípravky, ostatné chemické predpisy, biocídne výrobky, detergenty
tel. č. 02/58 27 21 59 – práva cestujúcich v leteckej, vlakovej, lodnej a autobusovej doprave, internetový obchod
tel. č. 02/58 27 21 79 – vyúčtovanie bytov, dozor nad službami mobilných operátorov v rozsahu kompetencií SOI, zákon o ochrane nefajčiarov, nevyžiadaná reklama (spam), zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
tel. č. 02/58 27 21 78 – textilné výrobky, obuv, predaj mimo prevádzkových priestorov (“šmejdi“),
tel. č. 02/58 27 21 33 – všeobecné podmienky reklamácie, záručná doba, zmluvy o dielo. 

Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov
/Otázky zhody určených výrobkov, bezpečnosť výrobkov/
tel. č. 02/58 27 21 36 - osobné ochranné prostriedky, zábavná pyrotechnika, zariadenia detských ihrísk, zapaľovače, olejové lampy, športové kolobežky, výrobky zameniteľné s potravinami (napodobeniny), dekoratívne olejové lampy, nafukovacie hracie vybavenia, sviečky,
tel. č. 02/58 27 21 37 – domáce spotrebiče, biela technika, el. náradie, ručné prenosné náradie a iné elektrospotrebiče,
tel. č. 02/58 27 21 46 – hračky, výrobky určené pre starostlivosť o deti, detské zábrany, fitnes zariadenia,
tel. č. 02/58 27 21 45 – diskové kolesá, detské autosedačky, pneumatiky, iné autosúčasti,
tel. č. 02/58 27 21 74 – stavebné výrobky, rekreačné plavidlá, plynové spotrebiče, tlakové zariadenia

Osobitná telefonická informačná linka o nebezpečných výrobkoch
0850 111 937

Odbor metodiky energetickej inšpekcie
tel. č. 02/58 27 21 82 - 02/58 27 21 84  

Odbor vnútornej kontroly a analýz

tel. č. 02/58 27 21 44, 02/58 27 21 13, 02/58 27 21 34, 02/58 27 21 64

Právny odbor
tel. č. 02/58 27 21 21, 02/58 27 21 24, 02/58 27 21 26, 02/58 27 21 47

Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
tel. č. 02/58 27 21 23, 02/58 27 21 41

Osobný úrad
tel. č. 02/58 27 21 52

Odbor Štátnej pokladnice
tel. č. 02/58 27 21 57, 02/58 27 21 61

Odbor správy majetku
tel. č. 02/58 27 21 10

Odbor vymáhania pohľadávok
tel. č. 02/58 27 21 50, 02/58 27 21 53, 02/58 27 21 54


Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Kontaktujte nás pomocou formulára


Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tt@soi.sk
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23    
Kontaktujte nás pomocou formulára

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   
Odbor výkonu dozoru
tn@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08 
Kontaktujte nás pomocou formulára

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16 
fax č. 037/772 00 24
Kontaktujte nás pomocou formulára

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
Kontaktujte nás pomocou formulára


Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
fax č. 048/412 46 93
Kontaktujte nás pomocou formulára

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
pr@soi.sk
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktujte nás pomocou formulára


Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
Kontaktujte nás pomocou formulára