SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIvo vytypovaných sortimentných skupinách výpočtovej techniky

vo vytypovaných sortimentných skupinách výpočtovej techniky

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 22. 12. 2004

Výsledky kontroly plnenia informačných povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa vo vytypovaných sortimentných skupinách výpočtovej techniky