SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIpri predaji a leasingu nových osobných automobilov

pri predaji a leasingu nových osobných automobilov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 15. 7. 2005

Informácia o výsledkoch kontroly dodržiavania povinností ustanovených Nariadením vlády SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2  pri predaji a leasingu nových osobných automobilov