SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIkategorizácie ubytovacích zariadení

kategorizácie ubytovacích zariadení

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 5. 12. 2002

Informácia o výsledkoch kontroly kategorizácie ubytovacích zariadení