SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIhygieny v zariadeniach spoločného stravovania

hygieny v zariadeniach spoločného stravovania

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 24. 6. 2004

Informácia o výsledkoch kontroly dodržiavania hygienických podmienok poskytovania služieb osobnej hygieny v zariadeniach spoločného stravovania