SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIelektrických spotrebičov pre domácnosť

elektrických spotrebičov pre domácnosť

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 13. 8. 2004

Informácia o výsledkoch kontroly u vybraných skupín elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely