SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIVýsledky kontroly

Výsledky kontroly

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 26. 11. 2007

Informácia o výsledku kontroly kategorizácie ubytovacích zariadení (rtf)