SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIPC CD-ROM

PC CD-ROM

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 19. 3. 2004

Pokyn č. 2/OTKVaOS/2004 na vykonanie kontroly pri predaji PC CD-ROM