SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIInformácia o výmennej kontrolnej akcii

Informácia o výmennej kontrolnej akcii

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 3. 8. 2005

Informácia o výmennej kontrolnej akcii - kontrola reštauračných zariadení, rekreačných zariadení a vozidiel osobnej taxi služby vykonaná pracovníkmi SOI a ČOI
Prílohy:
tabuľka 1
tabuľka 2 a 3