Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIRady spotrebiteľoviVýsledky hodnotenia vlastností vianočných svietiacich reťazcov

Výsledky hodnotenia vlastností vianočných svietiacich reťazcov

Kategória: Rady spotrebiteľovi
Dátum: 22. 12. 2008

Slovenská obchodná inšpekcia odobrala na overenie podozrenia z nebezpečnosti 18 druhov vianočných svietiacich reťazcov. Na základe overenia výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI oznamuje, že 10 druhov výrobkov nevyhovelo v plnení informačných povinností a technickým požiadavkám. Všetky nevyhovujúce výrobky boli označené značkou zhody CE.

Z toho 7 druhov výrobkov je nebezpečných a 3 druhy nevyhoveli v plnení informačných povinností. Nebezpečné vianočné svietiace reťazce predstavujú pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia. 3 druhy nebezpečných výrobkov boli pôvodom z Číny, 2 druhy boli pôvodom z Maďarskej republiky a 2 druhy boli neznámeho pôvodu.

Dôvody závažného rizika úrazu elektrickým prúdom v nebezpečných výrobkoch sú:

  • prierez použitých vodičov je nevyhovujúci,
  • dĺžka prívodného vodiča k žiarovke je nevyhovujúca,
  • kryt regulačného zariadenia nemá vyhovujúcu mechanickú pevnosť,
  • regulačné zariadenie nie je dostatočne pripevnené k reťazcu a sieťovej šnúre,
  • izolačný odpor a elektrická pevnosť regulačného zariadenia je nevyhovujúca,
  • sieťová vidlica má nevyhovujúce rozmery,
  • objímky žiaroviek sú z materiálu, ktorý nie je odolný voči ohňu a nadmernému teplu .

Kontrolované osoby sa na podnet SOI dobrovoľne zaviazali, že nebudú predávať uvedené výrobky. Súčasne im bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom a stiahnuť ich z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si takéto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.

Konkrétne nebezpečné druhy elektrických svietiacich reťazcov sú uvedené na www.soi.sk odkaz Nebezpečné výrobky.