SOI Archív SOIRady spotrebiteľoviPraktické rady pre spotrebiteľov pri nákupe elektrických kávovarov

Praktické rady pre spotrebiteľov pri nákupe elektrických kávovarov

Kategória: Rady spotrebiteľovi
Dátum: 18. 6. 1998
 • uskutočnite si pred kúpou malý prieskum ponuky trhu a to nielen podľa ponuky typov, ale aj cien
 • presvedčte sa pri kúpe, či Vám k výrobku priložia riadne preložený návod na obsluhu skontrolujte si dĺžku poskytovanej záruky, ktorá musí byťminimálne 6 mesačná
 • preštudujte si dôkladne návod na obsluhu skôr, ako kávovar po prvý raz použijete žiadajte od obsluhujúceho vysvetliťfunkciu všetkých tlačidiel kávovaru a názornú ukážku postupu pri príprave kávy - máte na to právo
 • odskúšajte si postup prípravy aj sami a to na viacerých typoch a vyberte si ten s najjednoduchšou manipuláciou vrátane čistenia
 • nezabudnite pri kúpe zvažovaťdostatočnosťdĺžky sieťovej šnúry podľa toho, v akej vzdialenosti od pracovnej plochy máte umiestnenú sieťovú zásuvku
 • zvážte zakúpenie tzv. večného filtra, najmä vtedy, ak sú Vaše chuťové zmysly citlivé na chuť papierového filtra
 • dbajte na to, aby ste po "kávovom obrade" výrobok vždy vypli - čistite výrobok len ak je odpojený od siete
 • používajte na odvápnenie výlučne prostriedky, ktoré odporúča výrobca kávovaru
 • odkladajte výrobky z dosahu detí
 • zverte opravu akejkoľvek poruchy výlučne odborníkovi
 • odložte si doklad o kúpe a záručný list pre prípad reklamácie

Bratislava, 18.6.1998