SOI Archív SOIRady spotrebiteľoviPraktické rady pre spotrebiteľov pri kúpe varných kanvíc

Praktické rady pre spotrebiteľov pri kúpe varných kanvíc

Kategória: Rady spotrebiteľovi
Dátum: 21. 8. 1998
 • presvedčte sa pri kúpe, či Vám k výrobku priložia riadne preložený a zrozumiteľný návod na obsluhu a poskytnutú, minimálne 6- mesačnú záručnú dobu
 • zvážte pred kúpou, aký typ prevedenia /pripojenia/ sieťovej šnúry Vám vyhovuje
 • preštudujte si návod pred prvým pripojením na sieť, predídete poškodeniu spotrebiča alebo úrazu
 • používajte kanvicu výlučne na ohrievanie vody
 • nezapínajte kanvicu nasucho, bez naliatia vody
 • nepoužívajte kanvicu bez zaklopeného víka, vyradíte tým parnú poistku
 • nepoužívajte poškodenú kanvicu
 • odvápňujte nádobu a špirálu len postupom na to určeným
 • odložte si doklad o kúpe pre prípadnú reklamáciu
 • nezabudnite, že pri akejkoľvek poruche, ku ktorej dôjde napriek dodržaniu návodu
 • na používanie, máte v uvedenej záručnej dobe právo na uplatnenie reklamácie.

Bratislava, 21.8.1998