SOI Archív SOIRady spotrebiteľoviPožičiavanie športovej obuvi

Požičiavanie športovej obuvi

Kategória: Rady spotrebiteľovi
Dátum: 2. 2. 2000

Prevádzkovatelia požičovní musia pri poskytovaní služieb v súvislosti s požičiavaním športovej obuvi zabezpečovať opatrenia na zníženie rizika prenosu infekčných ochorení, najmä plesňových ochorení kože a nechtov.

Tieto opatrenia spočívajú v sušení a čistení obuvi a v dezinfekcii jej vnútra. Na dezinfekciu sa musia používať prípravky s fungicídnym účinkom. Dezinfekcia sa vykonáva podľa návodu na použitie uvedenom na obale, alebo v priloženom letáčiku od výrobcu (dodávateľa).

Dezinfekciu je potrebné vykonať tak, aby každý zákazník obdržal dezinfikovanú obuv. Prevádzkova jednotka - požičovňa, pred začatím vykonávania svojej činnosti musí byť v rámci návrhu na začatie územného konania na uvedenom objekte do užívania, alebo pracovných priestorov do prevádzky, v zmysle zákona č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí (par. 27 písm. h/), posúdená príslušným orgánom na ochranu zdravia, to znamená štátnym okresným hygienikom. Súčasťou posudzovania dokumentácie je prevádzkový poriadok príslušnej firmy, resp. požičovne, v ktorej musí byť aj spôsob ošetrovania a dezinfekcie požičiavanej obuvi.

Bratislava, 8.2.2000